3579. Uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse

Kremer Zand B.V. wil de zandwinning “De Beetse” te Sellingerbeetse uitbreiden. De opgave betreft het uitbreiden van de bestaande zandwinplas met 25 hectare, het verplaatsen van de klasseerinstallatie naar het Bedrijventerrein Zuid-Groningen te Ter Apelkanaal en het aanplanten van 10 hectare bos. Daarnaast zijn bijkomende werken nodig zoals de aanleg van een tijdelijk zanddepot, een leidingtracé en een transportweg. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is onder andere een omgevingsvergunning van de gemeente Westerwolde nodig en een ontgrondingsvergunning van de provincie Groningen. Voordat de bevoegde gezagen daarover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-06-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kremer Zand BV

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 09 jul 2021