Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 27 juli 2021

OpMERkelijk nr. 5

Met o.a. adviezen, jurisprudentie en een save the date!

Alle nieuwsberichten