Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie mer?

De Commissie mer adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar. Lees verder over het werk van de Commissie mer

Nieuws

Alle nieuwsberichten