Commissie voor de
milieueffectrapportage

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van ons zijn openbaar.

Lees verder over het werk van de Commissie m.e.r

Nieuws

Algemeen brief OpMERkelijk

Nieuwsbericht | 16 juni 2022

OpMERkelijk nr. 4!

Met o.a. het jaarverslag en adviezen voor de milieueffectrapporten over de omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug en The Grace in Den Haag

Alle nieuwsberichten