Wat doet de Commissie?

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid een besluit over dat project neemt. De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van die milieueffectrapporten. 

Advies over de inhoud van milieueffectrapporten 
Wij kunnen bij de start van een project adviseren over wat het milieueffectrapport moet beschrijven. En als het rapport is geschreven, dan kunnen we de inhoud toetsen
Wij schrijven zelf geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer van een project. Wij nemen ook geen besluit over een project, dat doet de verantwoordelijke overheid. 

Wij zijn onafhankelijk
Wij zijn een onafhankelijke stichting. Onze werkwijze is transparant en onze adviezen zijn openbaar. Om een onafhankelijk advies te kunnen geven is het belangrijk dat we geen enkele betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

Werkgroep
Per project stellen we een werkgroep van deskundigen samen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven en kennisinstituten. Deskundigen worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Deskundigen mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert.
Protocol onafhankelijkheid

Wat de Commissie precies doet, lees je ook in de factsheet Advies van de Commissie m.e.r.
We hebben ook een infographic over ons werk gemaakt.

Onze kennis is voor iedereen beschikbaar
Onze kennis over de m.e.r.-praktijk is beschikbaar via de website, de nieuwsbrief, factsheets, video's en praktijkvoorbeelden. Ook organiseren we regelmatig kennissessies.

Meer weten?
Bel of mail ons! Of kom langs in Utrecht.