Wat doet de Commissie mer?

De Commissie mer adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid een besluit over het project neemt. 

De Commissie kan bij de start van een project adviseren over wat het milieueffectrapport moet beschrijven. En als het rapport is geschreven, dan kunnen we de inhoud toetsen en beoordelen of alles wat belangrijk is voor dat project ook beschreven is.

De Commissie schrijft zelf geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer van een project. De Commissie neemt ook geen besluit over een project, dat doet de verantwoordelijke overheid. 

Onafhankelijk
Wij zijn een onafhankelijke stichting. Om een onafhankelijk advies te kunnen geven is het belangrijk dat we geen enkele betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer. Al onze adviezen zijn openbaar.

Werkgroep
Per project stellen we een werkgroep van deskundigen samen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven en kennisinstituten. Deskundigen worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Deskundigen mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert.
Protocol onafhankelijkheid.

Wat de Commissie precies doet, lees je ook in de factsheet Advies van de Commissie mer
Ook is er een infographic over ons werk.