Wanneer advies?

Wanneer adviseren we? 

  • Bij de start van een m.e.r.-procedure 
    Wij geven dan een advies over reikwijdte & detailniveau: welke informatie moet het milieueffectrapport beschrijven?
  • Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit?
  • Advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren. Bijvoorbeeld nog voor de officiële start over een logische en effectieve opzet van de m.e.r.-procedure of tussentijds.

Nederland kent twee m.e.r.-procedures:
De beperkte m.e.r.-procedure
De uitgebreide m.e.r.-procedure

Wettelijk is vastgelegd dat een advies van de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een milieueffectrapport in de uitgebreide procedure. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.

Nederlandse tabel