Deskundigen

Zonder deskundigen kan de Commissie mer haar werk niet doen. Zij zijn de drijvende kracht achter de adviezen die de Commissie mer uitbrengt. Door deelname aan een werkgroep draagt elke deskundige vanuit zijn of haar eigen expertise bij aan de verbetering van de besluitvorming. Als deskundige werk je samen met de voorzitter en secretaris aan gezaghebbende, onafhankelijke adviezen.

Deskundigenbestand

De Commissie mer maakt gebruik van een eigen deskundigenbestand. Deskundigen werken bij adviesbureaus, kennisinstellingen en universiteiten zoals RUG, WUR en RU of als zelfstandige. Allemaal zijn ze onafhankelijk en brengen ze met senioriteit hun specifieke kennis en ervaring in. De deskundigen van de Commissie mer zijn thuis in het milieu- en omgevingseffecten in brede zin, denk aan afval, bodem, landschap, klimaatverandering, gezondheid, luchtkwaliteit, veiligheid, water, recreatie en nog veel meer kennisvelden.

Werkgroepen op maat 

Voor elke adviesvraag stelt de Commissie mer een werkgroep op maat samen. Elke werkgroep heeft een voorzitter, secretaris en meerdere deskundigen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het advies en de samenstelling van de werkgroep. De secretaris zorgt voor de planning, het goed functioneren van werkgroepen en is penvoerder van adviezen. Ook krijgt de werkgroep steun van een projectsecretaresse die het praktische aanspreekpunt is voor onder andere de toegang tot de werkomgeving van de Commissie mer.