Medewerkers

Directie

foto Lourens Loeven

(030) 234 76 66

foto Rob Verheem

(030) 234 76 36

Werkgroepsecretarissen Nederland

foto Aletta Lüchtenborg

(030) 234 76 49

Landelijk gebied

Veehouderij

foto Geert Draaijers

(030) 234 76 06

Cultuurhistorie en archeologie

Gezondheid

Landschap

Luchtvaart

Monitoring en evaluatie

Participatie

Sociale effecten

foto Lotte Geense

(030) 234 76 23

Bedrijventerreinen

Havens en waterwegen

Omgevingsplannen

Recreatie

Water

foto Marianne Schuerhoff

(030) 234 76 42

Luchtvaart

Mobiliteit

Monitoring en evaluatie

Omgevingsplannen

Spoor

Wegen

Nevenfuncties:
Lid VVM Netwerk voor milieuprofessionals, sectie m.e.r.

foto Pieter Jongejans

(030) 234 76 40

Dijken

Klimaatadaptatie

Omgevingsvisies

Ontgrondingen

Waterwinning

Waterkwaliteit

foto Roel Sillevis Smitt

(030) 234 76 48

Circulariteit

Natuur

Omgevingsplannen

Participatie

Sociale effecten
Nevenfuncties:
Docent Omgevingswet bij OSR Juridische opleidingen

Docent Omgevingswet bij Academie voor Overheidsjuristen

foto Sjoerd Harkema

(030) 234 76 66

CO2-opslag en geothermie

Bodem

Energie

Geluid en trillingen

Hoogspannings- en buisleidingen

Industrie

Luchtvaart

Noordzee

Olie-, gas- en zoutwinning

Ontgrondingen

foto Tjeerd Gorter

(030) 234 76 22

Afval

Nevenfuncties:
Reisleider, trainer en facilitator bij Splendid-Life

foto Tom Ludwig

(030) 234 76 41

Afval

Circulaire economie

Energie

Externe veiligheid

Geluid en trillingen

Gezondheid

Hoogspanning en buisleidingen

Industrie, vergunningen

Luchtkwaliteit

Veehouderij

Nevenfuncties:
Lid Provinciale Staten Noord-Brabant

foto Willemijn Smal

(030) 234 76 24

Cultuurhistorie en archeologie

Landelijk gebied

Landschap

Natuur

Omgevingsvisies

foto Wouter Berendsen

(030) 234 76 21

Bodemkwaliteit

CO2-opslag en geothermie

Energie

Externe veiligheid

Klimaatadaptatie en -mitigatie

Natuur

Olie-, gas- en zoutwinning

Werkgroepsecretarissen Internationaal

foto Arend Kolhoff

(030) 234 76 04

Duurzame energie Klimaatverandering

Landen:
Bangladesh, Egypte, Kenia, Myanmar

Nevenfuncties:
Lid dagelijks bestuur It Fryske Gea

LinkedIn profiel

foto Bobbi Schijf

(030) 234 76 16

Coördinator ESY-Map instrument Coördinator DRIVE Invest-NL IFC-prestatienormen m.e.r.-systeembenadering

Landen:
Filipijnen, Indonesië, Irak, Jordanië, Palestijnse Gebieden

LinkedIn profiel

foto Edy Blom

(030) 234 76 53

Bestuur Gedecentraliseerde planningsprocessen Landschapsbenadering

Landen:

Mali, Tunesië

LinkedIn profiel

foto Gwen van Boven

(06) 11 32 11 93

Coördinator D2B Invest-NL Inspraak Landbeheer Landschapsbenadering m.e.r.-systeembenadering

Landen:

Burundi, Guinee, Senegal, Regio Centraal Afrika

LinkedIn profiel

foto Ineke Steinhauer

(030) 234 76 54

Coördinator Power of Voices-programma Energietransitie Fossiele brandstoffen

Landen:
Ethiopië, Mozambique, Oeganda, Zuid Soedan

LinkedIn profiel

foto Joyce Kortlandt

+31302347614

LinkedIn profiel

foto Leyla Özay

(030) 234 76 57

Circulaire economie Landbeheer Coördinator ORIO Invest-NL

Landen:
Libanon, Rwanda, Zambia

Nevenfuncties:
Vicevoorzitter bestuur GroenLinks, gemeente Utrecht

LinkedIn profiel

foto Sibout Nooteboom

(030) 234 76 47

Bestuur

Nevenfuncties:
Bestuurskundig onderzoeker, Erasmusuniversiteit Rotterdam

LinkedIn profiel

foto Stephen Teeuwen

(06) 12 33 07 75

Coördinator Duurzaamheidsadvies Grensoverschrijdend m.e.r.

Landen:
Benin, Niger, Sahel-regio

LinkedIn profiel

Kennis & Communicatie

foto Anne Hardon

(030) 234 76 09

Afdeling Internationaal

foto Emmy Dortant

(030) 234 76 56

Afdeling Internationaal

Expertise: Monitoring en evaluatie, IATI

foto Heleen Boerman

(030) 234 76 43

Afdeling Nederland

Secretaresses

(030) 234 76 32

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 03

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 28

Projectsecretaresse Nederland

(06) 15 66 52 12

Directiesecretariaat

(030) 234 76 08

Projectsecretaresse Nederland

(030) 234 76 59

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 60

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 58

Projectsecretaresse Internationaal

(030) 234 76 30

Projectsecretaresse Nederland

Receptie

foto Kamla Bhoelai

(030) 234 76 17

Receptie

Bedrijfsvoering

foto Clien Waardenburg

(030) 234 76 05

Hoofd bedrijfsvoering

foto Mark Wagenbuur

(030) 234 76 33

Automatisering