Voorzitters

De Commissie m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door het secretariaat in Utrecht. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn benoemd door de koning.

Voorzitter

Vacature

   

Plaatsvervangend voorzitters

 

 Annemie Burger

(030) 234 766

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Audit Committee Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

 •  Lid Raad van Advies kasteel Heeswijk

 •  Voorzitter stichting Kapel van

  de toekomst Veghel

JdH-20181218 Commissie MER 189_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter SER Overijssel
 • Voorzitter Stichting Hanzefonds
 • Wageningen Ambassador 

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Managing director ACE Mobility
 • Voorzitter Raad van Toezicht Opella
 • Université Paris Est, member of the International advisory Board

 Marieke van Rhijn 72.4235.3

(030) 234 76 66

 

Geen nevenfuncties

 

JdH-20181218 Commissie MER 219_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

 Nevenfuncties

 • Ondernemer TasK4You
 • Voorzitter Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Voorzitter Bosch van Rosenthal Stichting
 • Voorzitter adviescommissie Groene icoonprojecten, provincie Gelderland
 • Lid Raad van Commissarissen Kuiper Compagnons
 • Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe
 • Lid Raad van Advies Natuurvolgend Bosbeheer
 • Lid adviescommissie Nationale Parken

 JdH-20190306 Commissie MER 076_Foto Jelmer de Haas

(030) 234 76 66

 

Nevenfuncties

 • Consultant/trainer CPDS, Centre for Political and Diplomatic Studies, Londen