3620. Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil ruimte bieden aan een energielandschap met zonnevelden en windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het energielandschap is een 'pauzelandschap', dat in afwachting van toekomstige woningbouw, alvast benut wordt om er tijdelijk duurzame energie op te wekken.  Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en is er een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hierover besluiten, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. drs. M.J.M. Poot
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. T. Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Consortium Rijne Energie

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 03 jan 2022