3588. Middengebied Zuidplaspolder (vijfde dorp)

De gemeente Zuidplas wil het Middengebied van de Zuidplaspolder, dat ligt tussen de A20, N219 en de spoorllijn Gouda-Den Haag ontwikkelen. Het plan is om tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle een nieuw dorp te bouwen  met 8000 woningen, voorzieningen, bedrijventerreinen, infrastructuur en landschap. Voordat de gemeente Zuidplas besluit over het plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Zuidplas heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van dat nog op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
dhr. dr. H. Goosen
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. B.L. Loeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zuidplas

Bevoegd gezag
Gemeente Zuidplas

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 06 aug 2021