Thema Natuur

Stand van zaken

Thema Natuur

Een beschrijving van de gevolgen van natuur - waaronder in veel gevallen voor Natura 2000 - maakt dikwijls deel uit van het MER. De Commissie biedt op basis van haar praktijkervaring praktische handvatten bij het goed in beeld brengen van informatie over natuur in m.e.r. Zie hiervoor bijvoorbeeld de verschillende factsheets, praktijkvoorbeelden en het cahier natuur.