Thema Landschap

Stand van zaken

Thema Landschap

Landschap in m.e.r. is een lastig thema omdat er nauwelijks harde kaders in wet- en regelgeving zijn. De beschrijving van effecten op landschap lijkt vaak willekeurig en subjectief: Wanneer is iets een verslechtering of verbetering? Wanneer is landschap belangrijk en wat is dan relevant voor het MER?