Wat is een Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt genomen.

Lees verder over regelgeving.

Over de Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De Commissie adviseert het bevoegd gezag over de…

Lees verder over advisering.