Kennis over m.e.r.

De Commissie heeft veel kennis over de m.e.r.-praktijk. Deze kennis verspreidt zij onder andere via de website, nieuwsbrief, factsheets, praktijkvoorbeelden en in cahiers. Daarnaast organiseert de Commissie regelmatig themabijeenkomsten en verzorgt zij lezingen.

Jurisprudentie

De website biedt meer dan 200 uitspraken op het gebied van m.e.r. Aan elke uitspraak zijn de conclusies voor de m.e.r.-praktijk toegevoegd.

Factsheets

De factsheets beschrijven m.e.r.-thema’s op beknopte wijze. De factsheets zijn voor de zowel meer als minder ingevoerden in het m.e.r.-proces.

Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden geven inzicht in de verschillende wijzen waarop een m.e.r. kan worden aangepakt. De voorbeelden zijn handig voor bevoegd gezag, initiatiefnemer en m.e.r.-schrijvers.

Cahiers

De cahiers gaan dieper in op een onderwerp en zijn bedoeld voor de ingevoerde lezer, zoals m.e.r.-schrijvers en vakinhoudelijke experts.

NCEA-serie

De Commissie stelt onregelmatig een bundel Engelstalige artikelen samen over de m.e.r.-praktijk in Nederland en in het buitenland. Inmiddels zijn er 11 bundels verschenen in de NCEA-serie.