Factsheets

De factsheets beschrijven m.e.r.-thema's op beknopte wijze. De factsheets zijn voor zowel de meer als minder ingevoerden in het m.e.r.-proces.