Thema Gezondheid

Stand van zaken

Thema Gezondheid

Er is een verband tussen milieu en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat er in m.e.r. aandacht is voor de gevolgen van een plan of project voor de gezondheid. Luchtkwaliteit en geluid zijn belangrijke milieuaspecten. Daarnaast speelt maatschappelijke onrust een rol. Gezondheid gaat over mensen, daarom moet ook 'de mens' in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen ondervinden slaapstoring door de toename van geluid.