Januari 2014

Persbericht | 23-01-2014 Kansen gemist in MER

Advies MER Structuurvisie Wind op Land

Nieuwsbericht | 16-01-2014 Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1

Met o.a. jurisprudentie en factsheets

Persbericht | 14-01-2014 Afweging milieueffecten Omgevingsvisie Gelderland nog niet klaar

Advies van de Commissie

Nieuwsbericht | 08-01-2014 Gezondheid in m.e.r.

Geactualiseerde factsheet

Nieuwsbericht | 08-01-2014 Stikstof in de passende beoordeling en in m.e.r.

Nog een geactualiseerde factsheet