Thema Landelijk gebied

Praktijk & publicaties

Duurzaamheid intensieve veehouderij: onderzoek 2013

De Algemene Rekenkamer onderzocht in vervolg op een onderzoek in 2008 de duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarbij is gekeken…

M.e.r. en bestemmingsplan: bekijk de video voor tips

Op 26 mei 2011 werd de themadag Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r. gehouden. Wij vroegen de workshopleiders dhr. Jos van der Wijst en dhr. Sjef…

Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures

Het Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures geeft een update van de eisen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen om goed door een…

Praktijkvoorbeelden

Bestemmingsplan buitengebied Ommen

Bestemmingsplan buitengebied Ommen

Het MER bij het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Ommen is een goed voorbeeld van afstemming tussen plan-MER en plan: welke onderwerpen moeten wel en welke hoeven niet in het MER.

 

Cahiers

Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r.

Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r.

Cahier over bestemmingsplannen buitengebied en m.e.r., met een focus op (intensieve) veehouderij. Bij bestemmingsplannen buitengebied is (intensieve) veehouderij vaak een punt van discussie. Het cahier gaat ook kort in op natuur en op participatie.