3210. 380 KV Hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing

15-02-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. Th. Fens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland

Bijgewerkt op: 16 May 2017