3160. Overnachtingsplaatsen Merwedes, Gorinchem

Rijkswaterstaat wil vier extra overnachtingsplaatsen realiseren in de noordwesthoek van de bestaande vluchthaven in Gorinchem. Hiervoor moet het bestaande bestemmingsplan “Binnenstad en omgeving” worden gewijzigd. Ter ondersteuning van een besluit over het bestemmingsplan  is een gecombineerd plan-/ project-milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en is daarmee het bevoegde gezag voor de m.e.r-procedure.  

Procedure en adviezen

Toetsing

04-11-2016 Adviesaanvraag

07-02-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. G. Schouwstra

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 24 Apr 2017