Thema Klimaat

Praktijk & publicaties

Factsheet Klimaatadaptatie in milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies

Voor omgevingsvisies en omgevingsplannen is het milieueffectrapport een goed instrument om vragen die spelen rond klimaatverandering te beantwoorden. Maar hoe pak je dat aan?

  • Hoe breng je de kwetsbaarheid van een gebied voor klimaatverandering in beeld?
  • Welke (adaptatie)maatregelen bestaan er en welke effecten hebben die?
  • Welke kansen geven deze maatregelen om de leefomgeving te verbeteren?
  • Hoe ga je om met onzekerheden rond klimaatverandering en klimaateffecten?

Factsheet Klimaatadaptatie in milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies

Factsheet Hoogwaterbescherming en milieueffectrapportage

Bij dijkversterkingen wordt vaak een mer-procedure doorlopen. Maar hoe zet je milieueffectrapportage dan het beste in? Wanneer is het handig te starten met de mer-procedure? Wanneer vraag je om advies en zienswijzen? 
Factsheet Hoogwaterbescherming en milieueffectrapportage