Thema Klimaat

Beleid en regelgeving

Klimaatagenda Nederland

Nederland heeft ingestemd met de afspraken die in het VN Klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 ⁰C met zicht op een beperking tot 1,5⁰C.
In de Klimaatagenda van het ministerie van IenM staat hoe de Rijksoverheid de klimaatverandering aanpakt. Ook beschrijft de agenda wat Nederland nationaal en internationaal wil bereiken, samen met andere partijen in binnen- en buitenland (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden).