3833. Westelijke ontsluitingsweg Tiel

De gemeente Tiel wil de bereikbaarheid van Tiel en in het bijzonder van Passewaaij verbeteren met een westelijke ontsluitingsroute. In een plan-MER worden vijf alternatieven onderzocht om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem. Een van de alternatieven is het opwaarderen van de N834. De andere vier alternatieven gaan over de aanleg van een (grotendeels) nieuwe verbinding. Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.    

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
29-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het plan-MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. ing. Harry Kingma
drs. Marinus Kooiman
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 06 jun 2024