3832. XL Businesspark 2, gemeente Almelo

Gemeente Almelo wil een nieuw bedrijventerrein van circa 130 hectare realiseren: XL Businesspark 2. Het nieuwe bedrijventerrein ligt naast het bestaande bedrijventerrein XL Businesspark Twente. De bedrijventerreinen worden met elkaar verbonden via een nieuwe ontsluitingsweg. Het nieuwe bedrijventerrein gaat ruimte bieden aan grootschalige bedrijven (minimaal 3 hectare) in de maakindustrie en logistiek. Voor de gemeenteraad van Almelo een besluit neemt over de wijziging van het omgevingsplan, worden de effecten op het milieu en de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-02-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: dr. Jan Jacob van Dijk
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almelo

Bevoegd gezag
Gemeente Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 03 mei 2024