3718. Bestemmingsplan afvalverwerking Bnext, gemeente Terneuzen

Afvalverwerker Bnext in Westdorpe wil in westelijke richting uitbreiden. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De uitbreiding is nodig om meer ruimte te maken voor de opslag van afval. De activiteiten en grootte daarvan zullen niet veranderen. Voordat de gemeente Terneuzen besluit over het nieuwe bestemmingsplan zijn eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Terneuzen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-02-2023 Ter inzage legging MER
17-05-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft niet duidelijk aan wat de uitbreiding van Bnext precies inhoudt. Dit geldt voor de huidige activiteiten op het terrein, de vergunde situatie, de toekomstige activiteiten en de aanleiding voor de uitbreiding. Er ontbreken ook verschillende achtergrondrapporten en onderzoeken, waaronder voor stikstof, luchtkwaliteit en geluid. Hierdoor zijn de milieugevolgen niet volledig in beeld. Verstrek deze informatie alsnog, is het advies van de Commissie.
Voor een deel van het uitbreidingsgebied is het gebied al voorbereid met een tijdelijke vergunning uit 2018. Deze vergunning liep af in 2021. Hierdoor heeft een deel van de milieugevolgen al plaatsgevonden, waaronder op natuur en cultureel erfgoed.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Arjen Brinkmann
ing. Leon Theuws

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bnext Terneuzen BV

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 17 mei 2023