3623. Proeftuin Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel

Inwoners van Elsendorp, (agrarische) ondernemers, de gemeente Gemert-Bakel, de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben samen een 'visie Proeftuin Elsendorp' opgesteld. Hierin staan initiatieven om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren, leegstand van agrarische bebouwing tegen te gaan en om nieuwe kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie aan het gebied toe te voegen. Om die initiatieven mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente Gemert-Bakel heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER.  

Procedure en adviezen

Toetsing
25-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. dr. ir. R. van Strien
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 22 dec 2021