3610. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Stadsdijken van de stad Zwolle versterken, zodat de dijken voldoen aan de nieuwste normen. Het traject ligt langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water en is ongeveer 7,5 kilometer lang. Voordat Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten over het projectplan voor de dijkversterking, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. J.J.A. van Leeuwen, BSc
mw. drs. N.F.H.H. Vossen

Voorzitter: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 03 nov 2021