3585. Omgevingsvisie Utrecht Science Park

De gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en andere gebiedspartners willen het Utrecht Science Park vitaal en toekomstbestendig maken. Het is de ambitie om de maatschappelijke en economische waarde van het gebied voor stad, regio en land te vergroten. De omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park beschrijft de ambities. In een milieueffectrapport worden de milieugevolgen van de visie onderzocht, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de omgevingsvisie.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
dhr. dr. G.M.A. van der Heijden
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 28 jun 2021