3578. Provinciaal Inpassingsplan bedrijfslocatie Mayr-Melnhof te Eerbeek

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
27-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. G.C. Bergsma
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ir. P. H. de Vos

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mayr-Melnhof Eerbeek

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 28 jul 2021