3507. Regionale Energie Strategie (RES) Fruitdelta Rivierenland

De RES-regio Rivierenland neemt deel aan de landelijke pilot 'RES en m.e.r.' Dit doen zij samen met een aantal andere RES-regio’s, het NP-RES en de Commissie. Omdat de RES een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid, willen de RES-regio’s in de pilot ervaring opdoen met ‘hoe om te gaan met een MER, MER-onderdelen of anders milieuweging in het RES-proces’. De regio heeft de Commissie gevraagd terug te kijken naar de kwaliteit van de milieu-informatie die er nu bij de concept-RES ligt, en vooruit te kijken, wat is er nog nodig aan milieu-informatie in vervolgfases richting de RES 1.0 en latere omgevingsbesluiten?

Procedure en adviezen

Overig advies
02-09-2020 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies milieu-informatie
De Commissie bekijkt op dit moment de milieu-informatie in het concept-RES.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland

Bevoegd gezag
Samenwerkende overheden RES-regio Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 09 okt 2020