Lichte wijziging tarieven Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht | 31 augustus 2020

Voor kleine en middelgrote gemeenten dalen de kosten voor een advies over een omgevingsvisie. Een steuntje voor deze gemeenten om advies aan de Commissie te vragen over hun omgevingsvisie. Het tarief voor de verplichte adviezen gaat met 1% omhoog. De tariefkorting bij meerdere adviezen binnen één m.e.r.-procedure gaat van 40 naar 35%. Met deze wijzigingen hoopt de Commissie kostendekkend te kunnen blijven werken. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wijzigingen per 15 augustus goedgekeurd.

Drempel advies gemeentelijke omgevingsvisies lager 
Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is een langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de visie hoort een milieueffectrapport. De Commissie merkte dat het tarief voor een toetsingsadvies over het milieueffectrapport voor kleine en middelgrote gemeenten een drempel bleek. Zij heeft daarom de minister voorgesteld het tarief voor deze gemeenten te verlagen, zodat de drempel voor deze de gemeenten minder hoog wordt en hen ook te laten profiteren van een advies.

Tarief verplichte adviezen en tariefkorting wijzigen
De tarieven voor de verplichte adviezen gaan omhoog met 1% en de korting die nu geldt voor de ‘gereduceerde tarieven’ gaat van 40 naar 35%. De tariefkorting is van toepassing bij meerdere adviezen binnen dezelfde m.e.r.-procedure. Met deze tariefaanpassingen verbetert de kostendekkendheid van de adviezen. De oude tarieven bleken, ondanks bezuinigingen, niet kostendekkend te zijn voor de Commissie.

Toetsing aanvulling blijft hetzelfde 
De tarieven voor het toetsen van een aanvulling op een milieueffectrapport wijzigen niet. Het komt voor dat de Commissie adviseert een milieueffectrapport op bepaalde punten aan te vullen. Zij vindt het niet wenselijk om het tarief voor dit vrijwillige advies te verhogen.

Tarieven per 15 augustus 2020 (pdf)