OpMERkelijk nr. 1 is uit!

Nieuwsbericht | 13 februari 2024

In OpMERkelijk nr. 1:

  • Omgevingswet en de milieueffectrapportage
  • Advies over milieugevolgen van overgangsregels Omgevingswet
  • Commissie mer kwam naar de provincie Utrecht
  • Advies over nationale milieunormen voor windturbines op land
  • Kun je windturbines toestaan én de wespendief beschermen?
  • Ecologische Autoriteit presenteert advies aan minister Van der Wal

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.