Peter Glas en Jan Jacob van Dijk benoemd tot plv voorzitters Commissie mer en Ecologische Autoriteit

Nieuwsbericht | 12 april 2024

De Commissie voor de milieueffectrapportage en de Ecologische Autoriteit kondigen met trots de benoemingen aan van Peter Glas en Jan Jacob van Dijk tot plaatsvervangend voorzitters van beide organisaties. Glas en Van Dijk zullen naast het vertegenwoordigen van de Commissie mer en de Ecologische Autoriteit ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de twee organisaties. 

Peter Glas is bioloog en jurist. Hij werkte na zijn studie achtereenvolgens bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, het voormalige ministerie van VROM en als watergraaf bij Waterschap De Dommel. Van 2019 tot en met 2023 was hij Deltacommissaris (onafhankelijk regeringscommissaris voor het nationaal deltaprogramma). Sinds 2022 is hij onder meer voorzitter van de Governing Board van Unesco internationale wateropleiding in Delft. Peter Glas: ‘Nederland staat voor grote uitdagingen en transities in de ruimtelijke inrichting van ons land met o.m. gevolgen voor landgebruik, waterbeheer en biodiversiteit. Klimaatverandering en verschillende belangen stellen ons daarbij voor ingewikkelde afwegingen. Zowel de Commissie mer als de Ecologische Autoriteit kunnen helpen bij het maken van goed onderbouwde, duurzame keuzes. Ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’ 
 
Jan Jacob van Dijk was van april 2011 tot 1 juni 2018 gedeputeerde voor de provincie Gelderland. Daarvoor was hij onder andere lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Vanaf 1 augustus 2024 is Van Dijk voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Van Dijk: ‘Nederland staat voor keuzes die zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk niveau grote invloed zullen hebben op de leefomgeving. Dat vraagt om lokale besluiten in nationale samenhang. De Commissie mer en de Ecologische Autoriteit toetsen en adviseren samen op alle bestuurlijke niveaus en kunnen daarmee bijdragen aan goed geïnformeerde, integrale besluitvorming. Ik hoop daar een mooie rol in te kunnen spelen.’