3235. Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende locaties

De gemeente Bergen (NH) wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan Den Hoef mogelijk maken. Om hier een voetbalcomplex te kunnen realiseren, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het bestemmingsplan worden ook de nieuwe bestemmingen voor de vrijkomende gronden geregeld. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing

29-05-2017 Adviesaanvraag

14-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. J.A. Janse

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. M. Huuskes

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (NH)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (NH)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 01 Aug 2017