3852. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout uit Harlingen heeft sinds 2020 toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee. Dit onder de voorwaarde dat de natuur er niet onder mag lijden. Als dat wel het geval is wordt de zoutwinning verminderd of stopgezet. Elk jaar worden de effecten van de winning daarom gemonitord. Zo vinden diep in de bodem en op het wad metingen plaats en worden onder andere aanwezige vogelsoorten geteld.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2024
14-05-2024 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee 2024
Op dit moment toetst de Commissie de rapporten over het monitoringsjaar 2023

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
Dr. Ramon Loosveld
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 22 mei 2024