3818. Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (pVAWOZ) 2031 - 2040

De onwikkeling van grootschalige windenergie op zee is nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. In het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee onderzoekt de Rijksoverheid hoe de energie van de windparken op zee die tussen 2031 en 2040 worden gerealiseerd (29 GW), aan land kan worden gebracht. Voor aansluiting van de windenergiegebieden Lagelander, Hollandse Kust West 8 en Doordewind (west) is daarbij uitgegaan van elektrische kabelverbindingen. Voor Zoekgebied 6/7 worden naast elektrische verbindingen ook waterstofverbindingen (leidingen) onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Pieter Boot
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Godfried van Moorsel
ir. Gigi van Rhee, MBA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J8 Hoogspanningsleidingen
J9 Buisleidingen voor: het transport van gas, olie of chemicali├źn, het transport van kooldioxide stromen voor geologische opslag, met inbegrip van de pompstations of stoom of warm water

Bijgewerkt op: 21 mrt 2024