3676. Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo wil een omgevingsvisie vaststellen voor de fysieke leefomgeving. Met deze integrale strategische visie zet de gemeente de koers uit voor de lange termijn. Het gaat dan om onderwerpen als woningbouw, ontwikkeling van het buitengebied en mobiliteit. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
28-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Gerard Jan Hellinga
ing. Johan Janse

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geldrop-Mierlo

Bevoegd gezag
Gemeente Geldrop-Mierlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 11 jul 2022