3661. Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Dutch Resort BV wil een park met recreatiewoningen en een jachthaven realiseren aan de zuidzijde van de voormalige ontgrondingenlocatie Kraaijenbergse Plassen in de gemeente Land van Cuijk. De gemeente en provincie moeten hiervoor verschillende vergunningen afgeven. Voor de besluiten hierover wordt een milieueffectrapportage opgesteld.  In 2012 heeft de Commissie geadviseerd over het MER dat is opgesteld voor het bestemmingsplan dat dit waterpark mogelijk maakt. Die adviezen en bijbehorende informatie is te vinden onder projectnummer: 2122.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan haar advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
Martin de Haan, MSc
drs. Wilfried Hessing
drs. ing. Harry Kingma

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dutch Resort BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord Brabant
Gemeente Land van Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
C16.2 2018: winning, wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee (territoriale zee en continentaal plat) muv 16.4 als winplaats(en) (gezamenlijk) >=500 ha of >=10.000.000 m3
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 22 jun 2022