3654. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout uit Harlingen heeft toestemming om sinds eind 2020 zout te winnen onder de Waddenzee. Maar de natuur in de Waddenzee mag er niet onder lijden. Als dat wel het geval is wordt de zoutwinning per direct verminderd of stopgezet. Dit is het zo­genoemde ‘hand aan de kraan-principe’. Voor dat doel worden elk jaar de effecten van de winning gemonitord.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie 2022
06-04-2022 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2022
De Auditcommissie werkt aan haar advies over het monitoringsjaar 2021.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 30 aug 2022