3582. Herinrichting N270 West (Helmond-Walsberg)

Provincie Noord-Brabant wil de N270 tussen Helmond en Walsberg, nabij Deurne, aanpassen. Het doel is om de doorstroming, verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien is de weg aan vervanging toe. De provincie wil een toekomstgerichte oplossing en onderzoekt onder andere of een verbreding naar 2x2 rijstroken een goede oplossing is. Hiervoor wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie heeft nu eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het nog op te stellen milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 06 sep 2021