3544. Dijkversterking Streefkerk - Ameide - Fort Everdingen

De komende jaren werkt Waterschap Rivierenland (WSRL) aan de versterking van de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen. Uit toetsing blijkt dat circa 34 kilometer van de 40 kilometer lange dijk in meer of mindere mate niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Voor het besluit over de versterking van de dijk wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de inhoud van het nog op te stellen MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof. dr. ir. S.N. Jonkman
dhr. drs. A. van Leerdam
mw. dr. H. van Londen

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 26 mrt 2021