OpMERkelijk nr. 1 is uit!

Nieuwsbericht | 14 februari 2023

In OpMERkelijk nr. 1:

  • Onderzoek Monitoring mer 2021: Adviezen Commissie m.e.r. waardevol voor besluitvorming

  • Goed milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Arnhem

  • Milieugevolgen opwekken duurzame energie Waalwijk bijna compleet in beeld

  • Podcast over warmtetransitie en milieueffectrapportage

  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning Nieuwbouw EDGE Eindhoven

  • Jurisprudentie: Inpassingsplan Porthos Rotterdam

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.