Praktijk & publicaties

Januari 1970

April 2018

standaard foto

Agenda | 2 april 2018

Factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en…