3841. MIRT-verkenning Venlo Vierwaarden

Het Waterschap Limburg wil de dijk langs de Maas tussen Venlo en Arcen versterken, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook wil het waterschap de flessenhals in de Maas bij Venlo oplossen door de rivier ten noorden van Venlo-centrum te verruimen. De rivierverruiming kan worden bereikt door het verleggen van dijken, het verlagen van weerden en/of het realiseren van kwelgeulen en hoogwatergeulen. Tenslotte zijn maatregelen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en riviernatuur, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen onderdeel van het project. Voordat de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat besluit over dit project worden effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-03-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Berdie Olthof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Limburg
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 07 mei 2024