3840. Omgevingsvisie gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder stelt een omgevingsvisie op. Daarin zet zij de grote lijnen uit voor de beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving op de langere termijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de gevolgen onderzocht in een omgevings-effectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-03-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Johan Janse
drs. Allard van Leerdam
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
J12 Landinrichtingsprojecten

Bijgewerkt op: 03 mei 2024