3831. Dijktraject Baarlo – Hout-Blerick, planuitwerkingsfase

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-02-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-05-2024 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Berdie Olthof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 20 jun 2024