3828. Waterwinning Assen-Oost

Drinkwaterbedrijf WMD wil de productiecapaciteit van de de drinkwaterwinning Assen-Oost verhogen. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de drinkwatervraag in de regio Assen. Belangrijk is dat de grotere winning geen negatieve gevolgen heeft voor het naastgelegen Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Voor het besluit over het vergroten van de productiecapaciteit wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-02-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Han Grobbe
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
WMD Drinkwater NV

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 02 apr 2024