3813. Programma energie provincie Overijssel

Uit de regionale energiestrategieën voor West-Overijssel en Twente, geldt voor provincie Overijssel de opgave om op haar grondgebied 2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Afhankelijk van het type windturbines en de locaties van windturbines, betekent dit dat circa 60 tot 135 windturbines moeten worden geplaatst. In het Provinciaal Programma Energietransitie geeft de provincie invulling aan deze opgave. Als bijlage bij dit programma is een omgevingseffectrapport opgesteld, waarin onder andere de effecten op natuur, gezondheid en landschap zijn onderzocht. 

Procedure en adviezen

Toetsing
11-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-01-2024 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Jan van der Grift
drs. Martin Poot

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 02 feb 2024