3809. Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft een aanvraag ingediend voor een nieuw Luchthavenbesluit. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit over de aanvraag. Daarvoor is een aanmeldnotitie opgesteld, op basis daarvan besluit de minister eerst of er een milieueffectrapport opgesteld moet worden. Dat is het geval als er belangrijke nadelige gevolgen te verwachten zijn van het besluit. De minister heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om te adviseren over de juistheid en volledigheid van de aanmeldnotitie. 

Procedure en adviezen

Beoordeling
21-11-2023 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies aanmeldnotitie
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de Aanmeldnotitie voor de m.e.r.-beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frank Elbers
prof. dr. ir. Jacco Hoekstra
ir. Ferry Koopmans
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen Airport Eelde

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling
D06.1 2018: aanleg, inrichting of gebruik luchthaven als bedoeld in de Wet luchtvaart als start/landingsbaan lengte >=1000 m of uitsluitend geschikt voor het starten of landen van helikopters

Bijgewerkt op: 26 feb 2024