3798. Bestemmingsplan buitengebied Ameland

De gemeente Ameland wil het bestemmingsplan voor het buitengebied actualiseren. Het plan richt zich op het behouden en versterken van de huidige waarden van natuur, cultureel erfgoed en landschap. Ook biedt het ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-11-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
ir. Arjen Goutbeek

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B&W Ameland

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Ameland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
A1 Installaties voor intensieve veehouderij
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 29 jan 2024