3790. Project BECCUS, RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg

RWE heeft de ambitie om op de Amercentrale bio-energie te produceren en CO2 af te vangen. Voor het stoken van biomassa heeft RWE reeds een vergunning. Vanaf 2025 wordt de steenkool volledig vervangen door biomassa voor de productie van energie. Met voorliggend initiatief wil RWE  het afvangen van CO2 op de Amercentrale mogelijk maken. Daarbij zal de afgevangen CO2 per schip of via pijpleidingen worden afgevoerd en elders ondergronds worden opgeslagen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Generation NL B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG

Bijgewerkt op: 14 nov 2023