3790. Project BECCUS, RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg

RWE wil op de Amercentrale jaarlijks 3 – 4 Mton CO2 afvangen. De afgevangen CO2 wordt per schip of buisleiding afgevoerd naar een ondergrondse opslaglocatie. Voor het project worden op het terrein van de Amercentrale een CO2 afvanginstallatie, een proefinstallatie en een tijdelijk opslaglocatie gebouwd. De milieugevolgen van het project worden onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-01-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de realisatie van het project worden niet meer in gebruik zijnde fabrieksonderdelen gesloopt en moeten de aanwezige zonnepanelen worden verplaatst of verwijderd. Voor CO2 transport per schip zijn mogelijk aanpassingen aan de haven. Alternatief is om de afgevangen CO2 per buisleiding af te voeren. In dit geval moet een leiding van enkele kilometers worden aangelegd naar de Delta Rijn Corridor. Deze aanpassingen horen bij het voornemen. Inzicht in de omvang van de milieueffecten en verschillen hierin tussen transportvarianten is van belang voor de besluitvorming. Daarom adviseert de Commissie om de milieueffecten van al deze activiteiten in het MER te onderzoeken.
In het afvangproces worden amines gebruikt. Dit is een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Motiveer de keuze voor het gebruik van amines, zo adviseert de Commissie. Daarnaast adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport mogelijke emissies naar de lucht, het water en de bodem in beeld te brengen. Voor de onderbouwing van nut en noodzaak van het project, is het ten slotte belangrijk om de CO2 winst in beeld te brengen, zo schrijft de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Generation NL B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG
I1 Installaties voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag op grond van richtlijn geologische opslag van kooldioxide

Bijgewerkt op: 31 jan 2024